Funkcja AQQ_FUNCTION_GETAPPPATH

Zwraca dokładną ścieżkę folderu, gdzie znajduje się komunikator AQQ.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na ścieżkę folderu gdzie znajduje się komunikator AQQ.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:39