Funkcja AQQ_FUNCTION_GETEXTERNALIP

Służy do pobierania zewnętrznego adresu IP użytkownika. Aby został on zwrócony, AQQ musi skutecznie pobrać te dane przy starcie aplikacji.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na zewnętrzny adres IP użytkownika.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:39