Funkcja AQQ_FUNCTION_GETLANGSTR

Służy do pobierania tekstu z pliku językowego podając ID określonego wpisu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na ID wpisu w pliku językowym Const.lng.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na tekst. Jeżeli tekst jest pusty, to ID nie zostało odnalezione w pliku językowym.
Dodatkowe uwagi
Zwracany będzie zawsze tekst w języku używanym w komunikatorze przez aktualnie zalogowanego użytkownika.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:39