Funkcja AQQ_FUNCTION_GETNETWORKINFO

Zwraca informacje na temat aktualnego stanu wskazanego konta użytkownika.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Indeks wybranego konta użytkownika.
Zwrot
Zwraca 0, jeżeli wskazane konto nie istnieje, bądź zwraca wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginStateChange zawierającą informacje o aktualnym stanie wybranego konta.
Dodatkowe uwagi
Funkcja ta została zastąpiona przez AQQ_FUNCTION_GETNETWORKSTATE. Nie należy jej używać!
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:40