Funkcja AQQ_FUNCTION_GETNETWORKSTATE

Zwraca informacje na temat aktualnego stanu wskazanego konta użytkownika.
Składnia
wParam
Wskaźnik do struktury TPluginStateChange która ma zostać uzupełniona.
lParam
Indeks wybranego konta użytkownika.
Zwrot
Zwraca wartość 0 jeżeli wskazane konto nie istnieje. Zwraca wartość 1 jeżeli wskazane konto istnieje. Zwraca wartość 2 jeżeli wskazane konto istnieje i pochodzi z wtyczki. Funkcja wypełnia całą strukturę TPluginStateChange podaną w parametrze wParam która zawiera informację o aktualnym stanie wybranego konta.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:40