Funkcja AQQ_FUNCTION_GETNUMID

Służy do generowania unikalnego ID liczbowego na czas trwania sesji.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca unikalne ID liczbowe. Wtyczka powinna korzystać z tej funkcji o ile wygenerowane ID będzie kiedykolwiek przekazywane do komunikatora np. w pakiecie XML.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:40