Funkcja AQQ_FUNCTION_GETPLUGINDIR

Zwraca ścieżkę do katalogu, w którym znajduję się wtyczka o podanym uchwycie.
Składnia
wParam
Uchwyt do wtyczki.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku błędnie podanego uchwytu lub ścieżkę do katalogu, w którym znajduję się wtyczka o podanym uchwycie.
Dodatkowe uwagi
Uchwyt do wtyczki to przeważnie zmienna HInstance, której nie trzeba nigdzie deklarować.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:41