Funkcja AQQ_FUNCTION_GETPLUGINUSERDIR

Zwraca ścieżkę do katalogu zawierającego wtyczki przypisane do zalogowanego w danej chwili użytkownika.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na ścieżkę do prywatnego folderu wtyczek w profilu użytkownika.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:41