Funkcja AQQ_FUNCTION_GETPNG_FILEPATH

Zwraca ścieżkę do ikony o indeksie podanym w parametrze wParam.
Składnia
wParam
Wskaźnik na indeks ikony.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca ścieżkę do ikony.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:42