Funkcja AQQ_FUNCTION_GETPNGHD_FILEPATH

Zwraca ścieżkę do ikony HD o indeksie podanym w parametrze lParam.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na indeks ikony.
Zwrot
Zwraca ścieżkę do ikony HD.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:42