Funkcja AQQ_FUNCTION_GETPROXY

Zwraca informacje na temat konfiguracji Proxy w komunikatorze.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginProxy z informacjami na temat konfiguracji Proxy w komunikatorze.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:42