Funkcja AQQ_FUNCTION_GETSTARTCOUNT

Zwraca liczbę uruchomień komunikatora na danym profilu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca liczbę uruchomienia komunikatora.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:43