Funkcja AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_FILEPATH

Służy do pobierania ścieżki do ikony PNG na dysku, skojarzoną z danym stanem wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginContact zawierającej informacje o kontakcie i jego stanie, według którego zostanie zwrócony wynik.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku nie odnalezienia żadnej pasującej ikony PNG, lub wskaźnik do ścieżki na dysku, gdzie znajduję się ikona PNG.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:45