Funkcja AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_INDEX

Służy do pobierania indeksu ikony PNG skojarzoną z danym stanem wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginContact zawierającej informacje o kontakcie i jego stanie, według którego zostanie zwrócony wynik.
Zwrot
Zwraca wartość -1 w przypadku nie odnalezienia żadnej pasującej ikony PNG lub indeks wskazujący na ikonę.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:45