Funkcja AQQ_FUNCTION_GETTHEMEDIR

Zwraca dokładną ścieżkę do folderu używanej aktualnie kompozycji wizualnej.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na dokładną ścieżkę do folderu używanej aktualnie kompozycji wizualnej.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:47