Funkcja AQQ_FUNCTION_GETTOKEN

Zwraca przepisany przez użytkownika token, pochodzący ze strony webowej wskazanej w parametrze wParam.
Składnia
wParam
Wskaźnik na adres URL do strony webowej z tokenem.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik, na tekst zawierający przepisany przez użytkownika token.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:57