Funkcja AQQ_FUNCTION_GETUSEREXCOUNT

Zwraca ilość wczytanych kont użytkownika w komunikatorze (zliczane są również konta pochodzące z wtyczek).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca ilość aktualnie wczytanych kont użytkownika w komunikatorze. Poszczególne liczby są faktycznymi indeksami wewnętrznymi kont w interfejsie o ile odejmiemy od każdej wartości 1. Konta wewnątrz interfejsu są numerowane od zera.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:48