Funkcja AQQ_FUNCTION_GETUSERUID

Zwraca identyfikator głównego konta użytkownika.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na indentyfikator użytkownika na głównym koncie.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:58