Funkcja AQQ_FUNCTION_ISLISTREADY

Stwierdza, czy lista kontaktów jest gotowa na wykonywanie jakichkolwiek operacji np. dodawania kontaktów.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wartość 0, gdy lista kontaktów nie jest jeszcze gotowa. Zwraca wartość 1, gdy lista kontaktów jest gotowa na jakiekolwiek operacje.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:01