Funkcja AQQ_FUNCTION_LOADLASTCONV

Wczytuje ostatnią rozmowę do otwartego okna rozmowy ze wskazanym kontaktem.
Składnia
wParam
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
lParam
Indeks konta z którego pochodzi kontakt.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:05