Funkcja AQQ_FUNCTION_LOG

Dodaje wskazany tekst do pliku, gdzie znajdują się logi komunikatora.
Składnia
wParam
Podajemy wartość 0 jeżeli wskazany tekst doda się do pliku jeśli logowanie w komunikatorze jest włączone. Podajemy wartość 1 jeżeli komunikator ma dodać wskazany tekst mimo wyłączonego logowania.
lParam
Wskaźnik na tekst, który ma się znaleźć w pliku z logami komunikatora.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:19