Funkcja AQQ_FUNCTION_NORMALIZE

Służy do normalizowania nazw pokoi czatowych (funkcja zależna od ustawienia normalizacji w zakładce Czaty).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na nazwę pokoju czatowego.
Zwrot
Zwraca znormalizowaną nazwę pokoju czatowego.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:20