Funkcja AQQ_FUNCTION_OPENURL

Otwiera wskazany adres URL w domyślnej przeglądarce internetowej.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na adres URL do otwarcia w domyślnej przeglądarce internetowej użytkownika.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Dodatkowe uwagi
Funkcja kompletnie niepotrzebna. Lepiej użyć ShellExecute.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:22