Funkcja AQQ_FUNCTION_OPENYTURL

Otwiera odtwarzacz filmów YT i odtwarza wskazany materiał filmowy.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na adres URL do materiału filmowego YouTube.
Zwrot
Zwraca zawsze wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:20