Funkcja AQQ_FUNCTION_PROCESSMESSAGES

Wywołuje funkcje Application->ProcessMessages() po stronie komunikatora.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:21