Funkcja AQQ_FUNCTION_REFRESHSETUP

Wywołuje pobranie na nowo danych z pliku konfiguracyjnego komunikatora oraz odświeżenie ustawień.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:22