Funkcja AQQ_FUNCTION_SAVESETUP

Zapisuje nową wartość elementu w ustawieniach komunikatora lub też dodaje całkiem nowy element.
Składnia
wParam
Domyślnie podajemy wartość 0. Jeżeli chcemy aby ustawienia się odświeżyły po ich zapisaniu to podajemy wartość 1.
lParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TSaveSetup. Struktura zawiera informację na temat edytowanego/dodawanego elementu ustawień.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:30