Funkcja AQQ_FUNCTION_SHOWINFO

Wyświetla chmurkę informacyjną skonstruowaną przy pomocy wypełnionej struktury TPluginShowInfo.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginShowInfo. Struktura zawiera informację na temat chmurki informacyjnej.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:30