Funkcja AQQ_FUNCTION_SHOWMESSAGE

Wyświetla okno dialogowe o wskazanym typie, i zwraca wynik akcji użytkownika wobec informacji zawartej w parametrze lParam.
Składnia
wParam
Określa typ okna dialogowego – podajemy wartość 0 dla informacji, wartość 1 dla ostrzeżenia lub wartość 2 dla pytania.
lParam
Wskaźnik na tekst wyświetlany w oknie dialogowym.
Zwrot
Zawsze zwraca wynik aukcji użytkownika. Może przyjmować następujące wartości:
MB_OK = 1
Ok.
MB_CANCEL = 2
Anuluj.
MB_ABORT = 3
Zaniechaj.
MB_RETRY = 4
Spróbuj ponownie.
MB_IGNORE = 5
Ignoruj.
MB_YES = 6
Tak.
MB_NO = 7
Nie.
MB_CLOSE = 8
Zamknij.
MB_HELP = 9
Pomoc.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 20:30