Funkcja AQQ_FUNCTION_SILENTUPDATECHECK

Sprawdza dostępność nowych aktualizacji komunikatora oraz dodatków.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Podajemy wartość 0 jeżeli sprawdzanie ma być zależne od ustawień komunikatora. Podajemy wartość 1 jeżeli wymuszamy sprawdzenie aktualizacji. Podajemy wartość 2 jeżeli wymuszamy sprawdzenie aktualizacji zarówno dla dodatków.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:29