Funkcja AQQ_FUNCTION_SSLLIBHANDLE

Zwraca uchwyt załadowanej biblioteki OpenSSL (libeay32.dll), wtyczka nie musi ładować jej sama ponownie.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca uchwyt do biblioteki OpenSSL.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:30