Funkcja AQQ_FUNCTION_STATETOSTR

Zmienia stałą stanu na tekst – np. ze stałej „CONTACT_OFFLINE” na „Rozłączony”.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na stan konta. Może przyjmować następujące wartości:
CONTACT_OFFLINE = 0
Stan rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Stan połączony.
CONTACT_FFC = 2
Stan wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Stan oddalony.
CONTACT_NA = 4
Stan nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Stan nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Stan niewidoczny.
Zwrot
Zwraca tekstową reprezentację stanu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:31