Funkcja AQQ_FUNCTION_TABCOUNT

Zwraca ilość otwartych zakładek we wskazanym oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginTriple zawierającą informacje dotyczące uchwytu do okna rozmowy (Handle1).
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca ilość otwartych zakładek. W przypadku błędu zwracana jest wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:31