Funkcja AQQ_FUNCTION_TABINDEX

Zwraca indeks zakładki dla wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Podajemy domyślnie wartość 0. Podajemy wartość 1 jeżeli kontakt pochodzi z wtyczki.
lParam
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Zwraca indeks zakładki dla wskazanego kontaktu. W przypadku błędu zwracana jest wartość -1.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:31