Funkcja AQQ_FUNCTION_TABMOVE

Zmienia pozycję wybranej zakładki.
Składnia
wParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginTriple zawierającą informacje dotyczące uchwytu do okna rozmowy (Handle1), indeksu zakładki do zmiany (Param1) oraz nowego indeksu zakładki (Param2).
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca domyślnie wartość 1. W przypadku błędu zwracana jest wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:32