Funkcja AQQ_FUNCTION_TABWASCLOSED

Dodaje kontakt do listy zamkniętych ostatnio zakładek. Lista ta wykorzystywana jest m.in. w dymku w zasobniku systemowym.
Składnia
wParam
Domyślnie przypisujemy wartość 0. Jeśli kontakt pochodzi z wtyczki to podajemy wartość 1.
lParam
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Zwraca zawsze wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:32