Funkcja AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_EVENTS

Ustala, jakie działania są obsługiwane we wtyczce sieciowej względem konta i dodaje je na listę kont wtyczek sieciowych w ustawieniach AQQ. Aby usunąć resetujemy wszystkie pola w TPluginAccountEvents i ustalamy tylko ID.
Składnia
wParam
Podajemy wartość 0 jeżeli dodajemy funkcjonalność. Gdy chcemy edytować lub usunąć funkcjonalność to podajemy ID uzyskane poprzednim razem.
lParam
Zawiera wskaźnik na strukturę TPluginAccountEvents.
Zwrot
Zawsze zwraca ID nadane dla dodawanej lub edytowanej funkcjonalności. Gdy usuwamy funkcjonalność to funkcja zwróci wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:34