Funkcja AQQ_SYSTEM_ADDSMSGATE

Służy do dodawania nowej bramki SMS.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginSMSGate. Struktura zawiera informację na temat dodawanej bramki SMS.
Zwrot
Zwraca zawsze nadane ID dla dodawanej bramki SMS.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:34