Funkcja AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_ID

Służy do zmieniania ID wiadomości SMS.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na stare ID wiadomości SMS.
lParam
Zawiera wskaźnik na nowe ID wiadomości SMS.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:36