Funkcja AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_STATUS

Służy do aktualizowania statusu wiadomości SMS (np. SMS_STATUS_DELIVERED).
Składnia
wParam
Zawiera stałą stanu wiadomości sms która może przyjmować następujące wartości:
SMS_STATUS_FAILED = 0
SMS nie wysłany.
SMS_STATUS_OK = 1
SMS wysłany.
SMS_STATUS_DELIVERED = 2
SMS dostarczono.
SMS_STATUS_NOTDELIVERED = 3
SMS nie dostarczony.
lParam
Zawiera ID wiadomości sms.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:36