Funkcja AQQ_SYSTEM_CHAT

Otwiera lub tworzy czat na kanale.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginChatPrep zawierającej informacje na temat otwieranego/tworzonego czatu na kanale.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:37