Funkcja AQQ_SYSTEM_CHAT_OPEN

Służy do otwierania nowego okna pokoju czatu/konferencji.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do wypełnionej struktury TPluginChatOpen.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:37