Funkcja AQQ_SYSTEM_DEBUG_XML

Służy do informowania AQQ, o przychodzących i wychodzących pakietach XML we wtyczce wtyczki sieciowej. Ten debug będzie widoczny w konsoli XML.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na strukturę TPluginDebugInfo zawierającą informacje na temat pakietu XML.
Zwrot
Zwraca zawsze 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:38