Funkcja AQQ_SYSTEM_FUNCTION_SETENABLED

Włącza lub wyłącza niektóre funkcje związane z działaniem komunikatora.
Składnia
wParam
Zawiera stałą funkcyjną która może przyjmować następujące wartości:
SYS_FUNCTION_SEARCHONLIST = 1
Wyłączenie funkcji szukania na liście kontaktów.
SYS_FUNCTION_ANTISPIM_LEN = 2
Wyłączenie funkcji ochrony anty-spimowej.
SYS_FUNCTION_TASKBARPEN = 3
Wyłączenie notyfikacji o pisaniu nowej wiadomości na pasku przy zminimalizowanym oknie rozmowy.
lParam
Podajemy wartość 0 jeżeli funkcja ma zostać wyłączona, analogicznie jeżeli funkcja ma być włączona podajemy wartość 1.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 15:46