Funkcja AQQ_SYSTEM_INTERPRET_XML

Służy do interpretowania wskazanego pakietu XML. Interpretacja działa na zasadzie jakby pakiet XML był rzeczywiście dostarczony z serwera dla wskazanego konta.
Składnia
wParam
Indeks konta dla którego ma odbyć się interpretacja.
lParam
Wskaźnik na pakiet przeznaczony XML do interpretacji.
Zwrot
Zwraca zawsze wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:00