Funkcja AQQ_SYSTEM_MSGCOMPOSING

Służy do zmieniania statusu użytkownika w oknie rozmowy ze wskazanym kontaktem.
Składnia
wParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact. Wskazujemy na kontakt, którego dotyczy zmiana statusu. Jeżeli nie znamy wartości „UserIdx” w strukturze to wstawiamy 0.
lParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginChatState. Powinniśmy wypełnić pola „cbSize” oraz „ChatState”, reszta pól w strukturze powinna być wyzerowana.
Zwrot
Otrzymujemy wartość 1 jeżeli okno z kontaktem jest otwarte i zmiana statusu się powiodła. W przeciwnym wypadku dostajemy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:01