Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ADD

Dodaje nowe źródło powiadomień.
Składnia
wParam
Wskaźnik do wypełnionej struktury TPluginNewsData.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:04