Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHEND

Służy do informowania o zakończeniu pobierania danych dla źródła.
Składnia
wParam
Wskaźnik na wewnętrzny identyfikator źródła powiadomienia.
lParam
Przypisujemy wartość 0 jeśli wszystko przebiegło prawidłowo. Zwracamy 1 jeśli nie udało się pobrać danych.
Zwrot
Zwracamy wartość 1 jeśli wszystko przebiegło prawidłowo. Zwracamy 0 jeśli wystąpił błąd.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:04