Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHSTART

Służy do informowania o rozpoczęciu pobierania danych dla źródła.
Składnia
wParam
Wskaźnik na wewnętrzny identyfikator źródła powiadomienia.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:05