Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_REFRESH

Służy do odświeżania źródła powiadomień o podanym ID.
Składnia
wParam
Wskaźnik do wypełnionej struktury TPluginNewsData.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca 0 jeżeli źródło powiadomień o podanych ID zostało prawidłowo odświeżone. Zwraca -1 jeżeli wystąpił błąd.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:06